mujslovnik.cz
Hledat cizí slovo:
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž ostatni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  doporučujeme


diskutér
diskuze, diskuse
diskvalifikace
diskžokej, disc jockey [dyskdžoki]
dislokace
disneyland [dyznylend]
disociace
disociovat
disoluce
disolvovat
disonance
dispanzivní, dispanzívní, dispansivní
disparátní
disparita
dispečer
dispečink
dispenz, dispens, dispense
dispenzace, dispensace
dispenzarizace, dispensarisace
dispenzární, dispensární
dispenzatorium, dispensatorium
dispergace
dispergovat
disperze, disperse
disperzita, dispersita
disperzní, dispersní
displacement [dysplejsment]
displej, display [dysplej]
disponent
disponibilita
disponibilní
disponovat
dispozice, disposice
dispozior, dispositor
disproporce
disputace, disput
dissous plyn [dysú plyn]
distální
distance, distanc
distancovat
distichon
distingovaný, distingvovaný
distinkce
distonovat
distorze, distorse
distrakce
distribuce
distributivní
distributor
distrikt

banan webhosting

banan.cz